iShares California Muni Bond ETF

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Tài sản đang quản lý (AUM)
2.638BUSD
Luồng vốn (1N)
684.823MUSD
Tỷ suất Cổ tức (FY)
2.28%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.2%

Giới thiệu về iShares California Muni Bond ETF

Bên phát hành
BlackRock, Inc.
Thương hiệu
iShares
Tỷ lệ chi phí
0.25%
Trang chủ
Ngày bắt đầu
4 thg 10, 2007
Chỉ số đã theo dõi
ICE AMT-Free California Municipal
Phong cách quản lý
Thụ động
ISIN
US4642883569

Phân loại

Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, chính quyền địa phương/thành phố
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Thành phố
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Thành phố99.90%
Quỹ chung0.06%
Tiền mặt0.04%
Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh