SPDR Dow Jones Industrial Average ETFSPDR Dow Jones Industrial Average ETFSPDR Dow Jones Industrial Average ETF

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Tài sản đang quản lý (AUM)
‪31.68 B‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−1.64 B‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.75%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.2%

Giới thiệu về SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Bên phát hành
State Street Corp.
Thương hiệu
SPDR
Tỷ lệ chi phí
0.16%
Trang chủ
Ngày bắt đầu
14 thg 1, 1998
Chỉ số đã theo dõi
DJ Industrial Average
Phong cách quản lý
Thụ động

Phân loại

Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Có trọng số theo giá
Cách đánh trọng số
Giá
Tiêu chí lựa chọn
Ủy ban
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Công nghệ Sức khỏe
Công nghệ Điện tử
Bán Lẻ
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh