Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance Floating-Rate ETFMorgan Stanley ETF Trust Eaton Vance Floating-Rate ETFMorgan Stanley ETF Trust Eaton Vance Floating-Rate ETF

Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance Floating-Rate ETF

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Tài sản đang quản lý (AUM)
‪781.97 M‬USD
Luồng vốn (1N)
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.4%

Giới thiệu về Morgan Stanley ETF Trust Eaton Vance Floating-Rate ETF

Bên phát hành
Morgan Stanley
Thương hiệu
Eaton Vance
Tỷ lệ chi phí
0.60%
Trang chủ
Ngày bắt đầu
6 thg 2, 2024
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phong cách quản lý
Hoạt động
ISIN
US61774R8337

Phân loại

Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Công ty, trên diện rộng
Tập trung
Lợi suất cao
Ngách
Tỷ giá thả nổi
Chiến lược
Hoạt động
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Loans
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Loans84.32%
Công ty11.38%
Hỗn hợp5.03%
Securitized1.94%
Tiền mặt−2.66%
Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh