VanEck Gold Miners ETFVanEck Gold Miners ETFVanEck Gold Miners ETF

VanEck Gold Miners ETF

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Tài sản đang quản lý (AUM)
‪14,61 B‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−596,58 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1,34%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−1,5%

Giới thiệu về VanEck Gold Miners ETF

Bên phát hành
Van Eck Associates Corp.
Thương hiệu
VanEck
Tỷ lệ chi phí
0,51%
Trang chủ
Ngày bắt đầu
16 thg 5, 2006
Chỉ số đã theo dõi
NYSE Arca Gold Miners
Phong cách quản lý
Thụ động

Phân loại

Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Vật liệu
Ngách
Đơn vị khai thác vàng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Khoáng sản phi năng lượng
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
10%83%0.6%5%
Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh