ProShares Hedge Replication ETFProShares Hedge Replication ETFProShares Hedge Replication ETF

ProShares Hedge Replication ETF

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Tài sản đang quản lý (AUM)
‪27.43 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−9.68 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.49%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.08%

Giới thiệu về ProShares Hedge Replication ETF

Bên phát hành
ProShare Advisors LLC
Thương hiệu
ProShares
Tỷ lệ chi phí
0.95%
Trang chủ
Ngày bắt đầu
12 thg 7, 2011
Chỉ số đã theo dõi
ICE BofAML Factor Model - Exchange Series
Phong cách quản lý
Thụ động

Phân loại

Lớp Tài sản
Giải pháp thay thế
Danh mục
Chiến lược quỹ phòng hộ
Tập trung
Đa chiến lược
Ngách
Đa chiến lược
Chiến lược
Đa yếu tố
Cách đánh trọng số
Đa yếu tố
Tiêu chí lựa chọn
Đa yếu tố
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Tiền mặt
Cổ phiếu15.50%
Tài chính3.40%
Công nghệ Sức khỏe1.86%
Dịch vụ Công nghệ1.53%
Công nghệ Điện tử1.23%
Sản xuất Chế tạo1.22%
Dịch vụ Công nghiệp0.74%
Năng lượng Mỏ0.65%
Dịch vụ Thương mại0.60%
Dịch vụ Khách hàng0.51%
Bán Lẻ0.51%
Công nghiệp Chế biến0.50%
Khách hàng Lâu năm0.47%
Hàng tiêu dùng không lâu bền0.46%
Công ty dịch vụ công cộng0.42%
Khoáng sản phi năng lượng0.37%
Vận chuyển0.37%
Dịch vụ Phân phối0.29%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.27%
Truyền thông0.08%
Hỗn hợp0.02%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác84.50%
Chính phủ68.05%
Tiền mặt16.45%
Công ty0.00%
Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh