Ivanhoe Electric Inc

IENYSE Arca
IE
Ivanhoe Electric IncNYSE Arca
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

IE nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của Ivanhoe Electric Inc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của IE là 1.226B USD. Ngày thu nhập tiếp theo của Ivanhoe Electric Inc là 1 Tháng 3, ước tính là -0.27 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu