AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jun ETFAIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jun ETFAIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jun ETF

AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jun ETF

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Tài sản đang quản lý (AUM)
‪231.89 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪157.53 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.07%

Giới thiệu về AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jun ETF

Bên phát hành
Allianz SE
Thương hiệu
Allianz
Tỷ lệ chi phí
0.74%
Trang chủ
Ngày bắt đầu
31 thg 5, 2023
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phong cách quản lý
Hoạt động

Phân loại

Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Mua-viết
Cách đánh trọng số
Đã sửa
Tiêu chí lựa chọn
Cố định
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Rights & Warrants
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Rights & Warrants99.99%
Tiền mặt0.01%
Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh