KraneShares Trust KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETFKraneShares Trust KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETFKraneShares Trust KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF

KraneShares Trust KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Tài sản đang quản lý (AUM)
‪169.35 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪195.89 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
61.34%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.2%

Giới thiệu về KraneShares Trust KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF

Bên phát hành
China International Capital Corp. Ltd.
Thương hiệu
KraneShares
Tỷ lệ chi phí
0.95%
Trang chủ
Ngày bắt đầu
12 thg 1, 2023
Chỉ số đã theo dõi
CSI Overseas China Internet
Phong cách quản lý
Thụ động
ISIN
US5007674709

Phân loại

Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Chủ đề
Ngách
Internet
Chiến lược
Mua-viết
Cách đánh trọng số
Đã sửa
Tiêu chí lựa chọn
Cố định
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
ETF
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh