FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Tài sản đang quản lý (AUM)
‪180.59 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪18.12 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.18%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.4%

Giới thiệu về FlexShares Trust FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

Bên phát hành
Northern Trust Corp.
Thương hiệu
FlexShares
Tỷ lệ chi phí
0.25%
Trang chủ
Ngày bắt đầu
24 thg 9, 2015
Chỉ số đã theo dõi
Northern Trust Quality Large Cap Total Return
Phong cách quản lý
Thụ động
ISIN
US33939L7468

Phân loại

Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Đa yếu tố
Cách đánh trọng số
Đa yếu tố
Tiêu chí lựa chọn
Đa yếu tố
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếu
Dịch vụ Công nghệ
Công nghệ Điện tử
Tài chính
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh