Global X Funds Global X Russell 2000 ETFGlobal X Funds Global X Russell 2000 ETFGlobal X Funds Global X Russell 2000 ETF

Global X Funds Global X Russell 2000 ETF

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Tài sản đang quản lý (AUM)
‪1,54 B‬USD
Luồng vốn (1N)
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
0,21%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0,8%

Giới thiệu về Global X Funds Global X Russell 2000 ETF

Bên phát hành
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Thương hiệu
Global X
Tỷ lệ chi phí
0,08%
Trang chủ
Ngày bắt đầu
5 thg 6, 2024
Chỉ số đã theo dõi
Russell 2000 RIC Capped Index - Benchmark TR Gross
Phong cách quản lý
Thụ động

Phân loại

Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa nhỏ
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Sức khỏe
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
99%0.4%
Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh