IQ MacKay Municipal Insured ETF IQ MacKay Securitzed Income ETFIQ MacKay Municipal Insured ETF IQ MacKay Securitzed Income ETFIQ MacKay Municipal Insured ETF IQ MacKay Securitzed Income ETF

IQ MacKay Municipal Insured ETF IQ MacKay Securitzed Income ETF

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Tài sản đang quản lý (AUM)
‪122,31 M‬USD
Luồng vốn (1N)
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3,06%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0,2%

Giới thiệu về IQ MacKay Municipal Insured ETF IQ MacKay Securitzed Income ETF

Bên phát hành
New York Life Insurance Co.
Thương hiệu
IndexIQ
Tỷ lệ chi phí
0,40%
Ngày bắt đầu
31 thg 5, 2024
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phong cách quản lý
Hoạt động

Phân loại

Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, đảm bảo bằng tài sản
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Hoạt động
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Securitized
Futures
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100,00%
Securitized71,11%
Futures22,33%
Hỗn hợp3,53%
Tiền mặt1,57%
Chính phủ1,15%
Công ty0,31%
Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh