Global X Funds Global X Defense Tech ETFGlobal X Funds Global X Defense Tech ETFGlobal X Funds Global X Defense Tech ETF

Global X Funds Global X Defense Tech ETF

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Tài sản đang quản lý (AUM)
‪254.96 M‬USD
Luồng vốn (1N)
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
0.40%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.9%

Giới thiệu về Global X Funds Global X Defense Tech ETF

Bên phát hành
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Thương hiệu
Global X
Tỷ lệ chi phí
0.50%
Trang chủ
Ngày bắt đầu
11 thg 9, 2023
Chỉ số đã theo dõi
Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net
Phong cách quản lý
Thụ động

Phân loại

Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Công nghiệp
Ngách
Hàng không vũ trụ & quốc phòng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Điện tử
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0.2%63%29%1%4%
Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh