Cổ phiếu 0-5 NĂM Trái phiếu Doanh nghiệp ETF có Lãi suất Cao

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Tài sản đang quản lý (AUM)
4.825BUSD
Luồng vốn (1N)
−2.493BUSD
Tỷ suất Cổ tức (FY)
6.61%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.4%

Giới thiệu về Cổ phiếu 0-5 NĂM Trái phiếu Doanh nghiệp ETF có Lãi suất Cao

Bên phát hành
BlackRock, Inc.
Thương hiệu
iShares
Tỷ lệ chi phí
0.30%
Trang chủ
Ngày bắt đầu
15 thg 10, 2013
Chỉ số đã theo dõi
Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index
Phong cách quản lý
Thụ động
ISIN
US46434V4077

Phân loại

Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Công ty, trên diện rộng
Tập trung
Lợi suất cao
Ngách
Ngắn hạn
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty98.87%
Tiền mặt1.13%
Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh