Vanguard Div Appreciation ETF

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Tài sản đang quản lý (AUM)
‪76.87 B‬USD
Luồng vốn (1N)
‪1.43 B‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.80%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.07%

Giới thiệu về Vanguard Div Appreciation ETF

Bên phát hành
The Vanguard Group, Inc.
Thương hiệu
Vanguard
Tỷ lệ chi phí
0.06%
Ngày bắt đầu
21 thg 4, 2006
Chỉ số đã theo dõi
S&P U.S. Dividend Growers Index
Phong cách quản lý
Thụ động
ISIN
US9219088443

Phân loại

Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Cổ tức
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Cổ tức
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Điện tử
Tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh