Vanguard Industrials ETF VIS

VIS NYSE Arca
VIS
Vanguard Industrials ETF NYSE Arca
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
Tỷ suất Cổ tức
Trước
Mở cửa
Khối lượng
Tỷ suất Cổ tức

Hồ sơ

Khu vực: Hỗn hợp
Công nghiệp: Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ
Tỷ suất Cổ tức: 1.51%
Viscofan SA là một công ty có trụ sở tại Tây Ban Nha kinh doanh trong lĩnh vực bao bì, chủ yếu cho các sản phẩm thịt. Công ty tập trung vào việc sản xuất và phân phối các bao bì đúc nhân tạo, cũng như các màng nhựa được sử dụng để tách thực phẩm thái lát. Phạm vi sản phẩm của công ty bao gồm bao bì bằng sợi cellulose, collagen, sợi và nhựa. Ngoài ra, công ty thiết kế và sản xuất máy đóng gói, cũng như cung cấp các phụ tùng liên quan. Công ty cũng bán điện, được sản xuất bởi các hệ thống đồng phát điện. Công ty điều hành các nhà máy sản xuất và các văn phòng kinh doanh tại Tây Ban Nha, Serbia, Cộng hòa Séc, Đức, Brazil, Mexico, Uruguay, Trung Quốc và Hoa Kỳ. Công ty kiểm soát một số công ty con, như Nanopack, Technology and Packaging SL, Naturin Viscofan GmbH và Viscofan Centroamerica Comercial SA.