AMP / Bitcoin

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch AMP / Bitcoin

Các thị trường nơi mà AMP / Bitcoin được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử AMP / Bitcoin trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaAMPBTC dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Sở giao dịch
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng tính bằng USD trong 24h
% Khối lượng thay đổi 24h
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
AMPBTCAMP / BITCOINCOINEX0.0000000600000.69%2.98K0.11%0.0000000600000.000000060000857.455K
Bán
AMPBTCAmp / BitcoinBITTREX0.00000006−4.13%1750.00%0.000000060.00000006107.44K
Bán Mạnh
AMPBTCAmp / BitcoinPOLONIEX0.0000000600−4.91%160.00%0.00000006000.000000060010K
Bán Mạnh