AMP / Bitcoin

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch AMP / Bitcoin

Các thị trường nơi mà AMP / Bitcoin được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử AMP / Bitcoin trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaAMPBTC dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
AMPBTCAMP / BITCOINCOINEX0.000000060000−2.51%2.438K+1.60%0.0000000600000.000000060000577.04K
Bán
AMPBTCAmp / BitcoinBITTREX0.00000005+17.04%431−49.92%0.000000060.00000005157.831K
Bán
AMPBTCAmp / BitcoinPOLONIEX0.0000000600−11.53%620.00%0.00000006000.000000060025.764K
Theo dõi
AMPBTCAMP / BitcoinHITBTC0.0000000700−7.14%0+11.17%0.00000007000.00000005004
Bán