API3 / TetherUS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch API3 / TetherUS

Nhận tỷ giá tiền điện tử API3 / TetherUS trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaAPI3USDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
API3USDTAPI3 / TetherUSBINANCE2.766 USDT+0.84%7.278 M+62.10%2.779 USDT2.743 USDT31.33 K
Mua
API3USDTAPI3/TetherOKX2.768 USDT+0.99%1.824 M+55.22%2.780 USDT2.743 USDT11.671 K
Mua
API3USDTAPI3 / Tether USDHTX2.7626 USDT+0.27%436.811 K−19.60%2.8417 USDT2.7083 USDT56.188 K
Mua
API3USDTAPI3 / USDT Spot Trading PairPHEMEX2.768 USDT+0.91%325.482 K+16.94%2.778 USDT2.743 USDT2.513 K
Mua
API3USDTAPI3 / Tether USWHITEBIT2.7670 USDT+0.78%246.65 K+26.26%2.7800 USDT2.7421 USDT1.781 K
Mua
API3USDTAPI3 / TetherKUCOIN2.7705 USDT+0.99%235.737 K+55.59%2.7786 USDT2.7500 USDT1.26 K
Mua
API3USDTAPI3USDT SPOTBITGET2.762 USDT+0.55%171.271 K+13.45%2.782 USDT2.742 USDT1.118 K
Mua
API3USDTAPI3/TetherGATEIO2.7676 USDT+0.85%103.095 K−19.70%2.7762 USDT2.7494 USDT328
Mua
API3USDTAPI3 / USDTMEXC2.767 USDT+0.84%73.34 K−28.00%2.778 USDT2.743 USDT2.96 K
Mua
API3USDTAPI3 / TETHERCOINEX2.7602 USDT+0.66%7.247 K+38.54%2.7701 USDT2.7430 USDT32
Mua
API3USDTAPI3 / TetherUSBINANCEUS2.769 USDT+2.56%3.836 K+376.00%2.769 USDT2.737 USDT19
Mua
API3USDTAPI3 / Tether USDPOLONIEX2.5633 USDT+1.59%6+16.65%2.5633 USDT2.1002 USDT1
Mua
API3USDTAPI3/TETHER USD2.7662 USDT+0.85%02.7781 USDT2.7428 USDT1.566 K
Mua