APT / TetherUS PERPETUAL CONTRACT

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch APT / TetherUS PERPETUAL CONTRACT

Nhận tỷ giá tiền điện tử APT / TetherUS PERPETUAL CONTRACT trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaAPTUSDT.P dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
APTUSDT.PAPT / TetherUS PERPETUAL CONTRACTBINANCE6,787 USDT−2,86%78,084 M+55,79%7,090 USDT6,608 USDT5,878 M
Theo dõi
APTUSDT.PAPTUSDT Perpetual Swap ContractOKX6,7910 USDT−2,80%28,323 M+50,07%7,0933 USDT6,6092 USDT14,798 M
Theo dõi
APTUSDT.PAPTUSDT Perpetual ContractBYBIT6,7835 USDT−2,83%28,05 M+53,20%7,0880 USDT6,6060 USDT2,263 M
Theo dõi
APTUSDT.PAPTOS/USD TETHER PERPETUAL SWAP CONTRACT6,789 USDT−2,79%25,891 M+67,90%7,093 USDT6,608 USDT12,918 M
Theo dõi
APTUSDT.PAPTUSDT Perpetual Contract6,7840 USDT−2,83%10,549 M+52,71%7,0880 USDT6,6060 USDT855,164 K
Theo dõi
APTUSDT.PAPTUSDTPERP PERPETUAL MIX CONTRACTBITGET6,781 USDT−2,82%4,866 M+73,93%7,082 USDT6,600 USDT461,909 K
Theo dõi
APTUSDT.PAPTOS perpetual contractWHITEBIT6,787 USDT−2,74%4,628 M+101,58%7,088 USDT6,603 USDT400,766 K
Theo dõi
APTUSDT.PAPT USDT PERPETUAL6,788 USDT−2,82%332,694 K+53,65%7,088 USDT6,611 USDT24,553 K
Theo dõi
APTUSDT.PAPTOS/TETHER USD PERPETUAL CONTRACT6,787 USDT−2,81%07,090 USDT6,608 USDT2,987 M
Theo dõi
APTUSDT.PAptos Perpetual futures quoted, settled & margined in Tether.DELTA6,793 USDT−2,92%7,086 USDT6,621 USDT5,169 K
Theo dõi
APTUSDT.PAPT Perpetual LinearSwap ContractHTX6,787 USDT+0,74%7,086 USDT6,608 USDT994,664 K
Theo dõi
APTUSDT.PAPT / Tether PERPETUAL FUTURESMEXC6,786 USDT−2,88%7,090 USDT6,609 USDT11,025 M
Theo dõi
APTUSDT.PAPT/USDT Perpetual ContractBINGX6,7856 USDT−2,79%7,0859 USDT6,6071 USDT7,19 M
Theo dõi
APTUSDT.PAPT Linear Perpetual Futures ContractPHEMEX6,784 USDT−3,02%7,086 USDT6,613 USDT164,402 K
Theo dõi