APT / TetherUS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch APT / TetherUS

Nhận tỷ giá tiền điện tử APT / TetherUS trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaAPTUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
APTUSDTAPT / TetherUSBINANCE11.9509+0.80%67.014M−40.79%12.071711.50781.423M
Mua
APTUSDTAPTUSDT SPOTBYBIT11.9204+0.59%20.119M−55.74%12.073211.5000402.583K
Mua
APTUSDTAptos/TetherOKX11.9226+0.63%19.406M−48.39%12.071811.4928461.879K
Mua
APTUSDTAptos / Tether USDPOLONIEX12.010−0.16%8.205M−45.12%12.16411.973336.727K
Mua
APTUSDTAptos / USDTMEXC11.9359+0.67%8.082M−24.76%12.066811.5166209.367K
Mua
APTUSDTAptos / TetherKUCOIN11.9225+0.56%4.995M−46.32%12.073710.5067150.94K
Mua
APTUSDTAptos/TetherGATEIO11.926+0.64%4.122M−49.23%12.06911.513129.063K
Mua
APTUSDTAPTUSDT SPOTBITGET11.9545+0.84%3.474M−38.99%12.065911.515178.442K
Mua
APTUSDTAPTOS / Tether USWHITEBIT11.9124+0.31%1.066M+2.15%12.054011.541410.694K
Mua
APTUSDTAptos / TetherCOINBASE11.92+0.25%533.316K−35.52%12.0811.5211.102K
Mua
APTUSDTAPT / USDT Spot Trading PairPHEMEX11.9339+0.57%352.135K−38.69%12.070311.51068.907K
Mua
APTUSDTAptos / TetherHITBTC11.926+0.60%340.387K−12.12%12.06211.5128.155K
Mua
APTUSDTAPTOS / TETHERCOINEX11.9295+0.63%29.796K−48.62%12.037311.5222250
Mua
APTUSDTAPT / TetherUSBINANCEUS11.9382−0.40%18.549K−60.32%12.059311.5000177
Mua