APT / TetherUS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch APT / TetherUS

Các thị trường nơi mà APT / TetherUS được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử APT / TetherUS trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaAPTUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
APTUSDTAPTUSDT SPOTBYBIT7.0172−0.08%10.976M+312.15%7.06006.9791169.547K
Theo dõi
APTUSDTAPT / TetherUSBINANCE7.0168−0.13%10.069M−12.41%7.06006.979355.174K
Theo dõi
APTUSDTAptos / Tether USDPOLONIEX7.004−0.20%6.991M+90.52%7.1026.96675.062K
Theo dõi
APTUSDTAptos / USDTMEXC7.0171−0.08%4.167M+13.68%7.06026.978635.388K
Theo dõi
APTUSDTAptos/TetherOKX7.0157−0.12%3.1M−2.58%7.06006.977439.655K
Theo dõi
APTUSDTAPTOS / Tether USWHITEBIT6.9968−0.03%2.98M+37.03%7.04626.957014.521K
Theo dõi
APTUSDTAPTUSDT SPOTBITGET7.0174−0.08%1.027M−14.75%7.05976.97907.918K
Theo dõi
APTUSDTAptos / TetherKUCOIN7.0287+0.07%477.741K−33.35%7.06006.97982.838K
Mua
APTUSDTAptos/TetherGATEIO7.016−0.13%211.658K−24.66%7.0576.9851.391K
Theo dõi
APTUSDTAPT / USDT Spot Trading PairPHEMEX7.0204+0.04%50.738K−13.19%7.06366.9758279
Theo dõi
APTUSDTAPT / TetherUSBINANCEUS6.9611−1.65%9.582K+338.88%7.09306.89771.363K
Bán
APTUSDTAPTOS / TETHERCOINEX7.0218−0.20%9.065K+10.75%7.08587.021866
Mua
APTUSDTAptos / Tether OmniHITBTC7.018−0.18%7.299K−78.84%7.0467.0187
Theo dõi
APTUSDTAptos / TetherCOINBASE7.00−0.57%5.777K−14.48%7.146.88825
Theo dõi
APTUSDTAptos / TetherBITTREX9.28200000+66.67%50.00%9.282000009.282000001
Sức mua mạnh