APTUSDT SPOT

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch APTUSDT SPOT

Nhận tỷ giá tiền điện tử APTUSDT SPOT trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaAPTUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
APTUSDTAPT / TetherUSBINANCE9.32 USDT−0.53%30.104 M−15.34%9.40 USDT9.22 USDT311.556 K
Theo dõi
APTUSDTAPT / Tether USDHTX9.3125 USDT−3.75%20.656 M+0.65%9.6856 USDT9.2175 USDT1.01 M
Theo dõi
APTUSDTAPTUSDT SPOTBYBIT9.3115 USDT−0.52%13.256 M−7.83%9.3955 USDT9.2190 USDT75.003 K
Theo dõi
APTUSDTAptos/TetherOKX9.316 USDT−0.50%9.717 M+11.34%9.396 USDT9.219 USDT91.971 K
Theo dõi
APTUSDTAPTOS / Tether USWHITEBIT9.3035 USDT−0.48%7.105 M−10.12%9.4020 USDT9.2092 USDT67.043 K
Theo dõi
APTUSDTAptos / Tether USDPOLONIEX9.309 USDT−0.44%7.058 M+1.23%9.383 USDT9.215 USDT116.339 K
Theo dõi
APTUSDTAptos / USDTMEXC9.31 USDT−0.43%4.618 M−1.59%9.40 USDT9.22 USDT51.354 K
Theo dõi
APTUSDTAPTUSDT SPOTBITGET9.3127 USDT−0.47%3.982 M+22.01%9.3954 USDT9.2210 USDT49.801 K
Theo dõi
APTUSDTAptos/TetherGATEIO9.315 USDT−0.50%3.24 M+1.78%9.394 USDT9.222 USDT26.738 K
Theo dõi
APTUSDTAptos / TetherKUCOIN9.3186 USDT−0.46%826.568 K−17.64%9.3893 USDT9.2240 USDT6.367 K
Theo dõi
APTUSDTAptos / TetherHITBTC9.298 USDT−0.59%221.503 K+14753.69%9.393 USDT9.292 USDT5.465 K
Bán
APTUSDTAPT / USDT Spot Trading PairPHEMEX9.3254 USDT−0.53%150.88 K−20.37%9.4050 USDT9.2122 USDT1.58 K
Theo dõi
APTUSDTAptos / TetherCOINBASE9.32 USDT−0.75%42.154 K+43.63%9.34 USDT9.32 USDT12
Theo dõi
APTUSDTAPTOS / TETHERCOINEX9.3241 USDT−0.32%33.981 K−26.22%9.3717 USDT9.2323 USDT259
Theo dõi
APTUSDTAPT / TetherUSBINANCEUS9.30 USDT−0.75%8.42 K−52.54%9.33 USDT9.25 USDT36
Theo dõi
APTUSDTAPTOS/TETHER USD9.3198 USDT−0.54%09.4002 USDT9.2198 USDT5.482 K
Theo dõi