APT / USDT Spot Trading Pair

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch APT / USDT Spot Trading Pair

Nhận tỷ giá tiền điện tử APT / USDT Spot Trading Pair trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaAPTUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
APTUSDTAPT / TetherUSBINANCE9.70 USDT−0.72%36.552 M+20.07%10.03 USDT9.57 USDT2.318 M
Bán
APTUSDTAPT / Tether USDHTX9.6865 USDT−1.96%18.925 M−3.51%10.0234 USDT9.5902 USDT1.729 M
Bán
APTUSDTAPTUSDT SPOTBYBIT9.6985 USDT−0.78%18.769 M+10.66%10.0305 USDT9.5771 USDT1.111 M
Bán
APTUSDTAPTOS / Tether USWHITEBIT9.6831 USDT−0.84%17.663 M−9.32%10.0386 USDT9.5797 USDT956.952 K
Bán
APTUSDTAptos/TetherOKX9.6949 USDT−0.81%12.004 M+11.91%10.0271 USDT9.5793 USDT715.963 K
Bán
APTUSDTAptos / Tether USDPOLONIEX9.685 USDT−1.00%8.123 M+22.69%10.027 USDT9.601 USDT458.406 K
Bán
APTUSDTAptos / USDTMEXC9.6949 USDT−0.82%5.367 M+6.82%10.0250 USDT9.5880 USDT336.687 K
Bán
APTUSDTAPTUSDT SPOTBITGET9.6820 USDT−0.94%2.949 M+13.93%10.0220 USDT9.5880 USDT169.434 K
Bán
APTUSDTAptos/TetherGATEIO9.694 USDT−0.76%2.639 M−33.88%10.021 USDT9.583 USDT166.255 K
Bán
APTUSDTAptos / TetherKUCOIN9.6935 USDT−0.88%980.397 K+20.51%10.0275 USDT9.5825 USDT56.725 K
Bán
APTUSDTAPT / USDT Spot Trading PairPHEMEX9.6957 USDT−0.71%188.138 K+15.07%10.0286 USDT9.5844 USDT11.674 K
Bán
APTUSDTAptos / TetherCOINBASE9.68 USDT−0.82%87.8 K+17.82%10.00 USDT9.57 USDT5.299 K
Bán
APTUSDTAPTOS / TETHERCOINEX9.6566 USDT−1.41%30.112 K+36.73%10.0024 USDT9.6000 USDT2.446 K
Bán
APTUSDTAPT / TetherUSBINANCEUS9.63 USDT−1.53%9.202 K+187.28%10.02 USDT9.61 USDT669
Bán
APTUSDTAptos / TetherHITBTC10.150 USDT+1.50%735−52.08%10.150 USDT10.150 USDT61
Bán
APTUSDTAPTOS/TETHER USD9.7000 USDT−0.71%010.0202 USDT9.5900 USDT39.463 K
Bán