Pirate Chain

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Vốn hóa Thị trường
39.225MUSD
Vốn hóa thị trường Pha loãng hoàn toàn
39.982MUSD
Khối lượng giao dịch
49.272KUSD
Khối lượng trên Giá trị Vốn hóa Thị trường
0.0012
Cao nhất mọi thời điểm
106.00000USD
Nguồn cung lưu hành
196.214M
Nguồn cung tối đa
200M
Tổng nguồn cung
196.214M

Giới thiệu về Pirate Chain

Danh mục
Quyền riêng tư
Trang web
Mã nguồn
Sách trắng
Cộng đồng
Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Danh sách theo dõi chọn lọc làm nổi bật ARRRUSD.