BHP GROUP LIMITEDBHP GROUP LIMITEDBHP GROUP LIMITED

BHP GROUP LIMITED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BHP nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của BHP GROUP LIMITED trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Doanh thu BHP trên mỗi cổ phiếu trong nửa năm vừa qua là 0.98 AUD trong khi ước tính là 1.92 AUD, gây bất ngờ đến -48.76%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 40.00 B AUD mặc dù con số ước tính là 39.87 B AUD. Thu nhập ước tính trên mỗi cổ phiếu trong nửa năm tiếp theo là 2.12 AUD và doanh thu dự kiến sẽ đạt 42.69 B AUD. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của BHP trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0,00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0,00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên