Thép (Công nghiệp)

36
Cổ phiếu
304.019B
Giá trị vốn hóa thị trường
16.818M
Khối lượng
−3.21%
Thay đổi
−6.25%
Hiệu suất Tháng
−5.58%
Hiệu suất Năm
−8.66%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
A11ATLANTIC LITHIUM LIMITED
0.600 AUD0.00%0.000 AUD
Bán
36.584K21.95K AUD366.711M AUD−0.04 AUD
AHNATHENA RESOURCES LIMITED
0.003 AUD0.00%0.000 AUD
Bán
3.969M11.908K AUD3.211M AUD−0.00 AUD
AONAPOLLO MINERALS LIMITED
0.032 AUD−3.03%−0.001 AUD
Bán Mạnh
255.012K8.16K AUD17.377M AUD−0.01 AUD
ASNANSON RESOURCES LIMITED
0.175 AUD1.14%0.000 AUD
Bán
464.885K82.285K AUD226.355M AUD−0.01 AUD
BCIBCI MINERALS LIMITED
0.220 AUD0.00%0.000 AUD
Bán Mạnh
44.774K9.85K AUD272.583M AUD−0.01 AUD
BHPBHP GROUP LIMITED
41.93 AUD−0.23%−0.10 AUD
Bán Mạnh
3.763M157.78M AUD220.275B AUD7.565.56 AUD
BISBISALLOY STEEL GROUP LIMITED
1.910 AUD−0.78%−0.015 AUD
Bán
5.208K9.947K AUD91.341M AUD6.410.30 AUD
BM8BATTERY AGE MINERALS LTD
0.345 AUD9.52%0.030 AUD
Bán
45.614K15.737K AUD18.26M AUD−0.04 AUD
CIACHAMPION IRON LIMITED
5.54 AUD−7.67%−0.46 AUD
Bán Mạnh
3.02M16.731M AUD3.155B AUD13.250.43 AUD
CTNCATALINA RESOURCES LTD
0.003 AUD0.00%0.000 AUD
Bán
720.842K2.163K AUD4.954M AUD−0.00 AUD
CUFCUFE LTD
0.010 AUD−23.08%−0.003 AUD
Bán Mạnh
4.321M43.211K AUD12.559M AUD−0.01 AUD
DMMDMC MINING LIMITED.
0.061 AUD−7.58%−0.005 AUD
Bán Mạnh
20K1.22K AUD
EFEEASTERN RESOURCES LIMITED
0.010 AUD0.00%0.000 AUD
Bán
117.644K1.176K AUD12.419M AUD−0.00 AUD
ELEELMORE LTD
0.015 AUD0.00%0.000 AUD
Theo dõi
97.441K1.462K AUD20.991M AUD−0.02 AUD
EQNEQUINOX RESOURCES LIMITED.
0.130 AUD0.00%0.000 AUD
Bán
11.292K1.468K AUD12.415M AUD−0.02 AUD
EQXEQUATORIAL RESOURCES LIMITED
0.185 AUD2.78%0.005 AUD
Mua
123.635K22.872K AUD23.3M AUD−0.02 AUD
FMGFORTESCUE METALS GROUP LTD
19.16 AUD−0.31%−0.06 AUD
Bán Mạnh
2.126M40.741M AUD60.992B AUD7.122.70 AUD11.693K
FMSFLINDERS MINES LIMITED
0.455 AUD13.75%0.055 AUD
Mua
7.736K3.52K AUD67.539M AUD5.330.09 AUD
GENGENMIN LIMITED
0.145 AUD−3.33%−0.005 AUD
Bán
2.646M383.644K AUD67.692M AUD−0.03 AUD
GRRGRANGE RESOURCES LIMITED.
0.510 AUD−2.86%−0.015 AUD
Bán
1.116M569.186K AUD624.963M AUD3.440.15 AUD
GWRGWR GROUP LIMITED
0.065 AUD−1.52%−0.001 AUD
Bán
13.384K870 AUD21.2M AUD
HARHARANGA RESOURCES LIMITED.
0.105 AUD6.06%0.005 AUD
Bán
10.958K1.151K AUD3.738M AUD−0.13 AUD
HIOHAWSONS IRON LTD
0.034 AUD−2.86%−0.001 AUD
Bán
2.096M71.268K AUD34.925M AUD−0.00 AUD
IRDIRON ROAD LIMITED
0.083 AUD2.47%0.002 AUD
Bán
53.765K4.462K AUD65.358M AUD−0.00 AUD
JNOJUNO MINERALS LIMITED
0.073 AUD0.00%0.000 AUD
Bán
10K730 AUD9.961M AUD−0.00 AUD
M4MMACRO METALS LIMITED
0.003 AUD0.00%0.000 AUD
Bán
80K240 AUD6.958M AUD−0.00 AUD
MGXMOUNT GIBSON IRON LIMITED
0.380 AUD0.00%0.000 AUD
Bán
168.448K64.01K AUD479.696M AUD−0.08 AUD337
MINMINERAL RESOURCES LIMITED
68.33 AUD−3.48%−2.46 AUD
Bán Mạnh
433.059K29.591M AUD13.999B AUD18.103.82 AUD3.863K
NMTNEOMETALS LTD
0.535 AUD11.88%0.055 AUD
Bán
1.32M708.931K AUD276.371M AUD−0.04 AUD
PFEPANTERA MINERALS LIMITED
0.074 AUD2.78%0.002 AUD
Bán
25K1.85K AUD5.652M AUD−0.03 AUD
PLGPEARL GULL IRON LIMITED
0.033 AUD13.79%0.004 AUD
Mua
250K8.25K AUD3.091M AUD−0.01 AUD
SGMSIMS LIMITED
14.12 AUD−0.56%−0.08 AUD
Bán Mạnh
130.07K1.837M AUD2.77B AUD6.342.29 AUD4.071K
SLZSULTAN RESOURCES LTD
0.041 AUD−4.65%−0.002 AUD
Bán Mạnh
1.492M61.177K AUD6.817M AUD−0.02 AUD
SRKSTRIKE RESOURCES LIMITED
0.066 AUD1.54%0.001 AUD
Bán
28K1.848K AUD18.728M AUD−0.02 AUD
TI1TOMBADOR IRON LIMITED
0.020 AUD−9.09%−0.002 AUD
Bán Mạnh
524.889K10.498K AUD47.014M AUD3.030.01 AUD
WYXWESTERN YILGARN NL
0.080 AUD0.00%0.000 AUD
Bán
79564 AUD6.35M AUD−0.11 AUD