Các công ty của Các công ty Úc hoạt động trong một ngành: thép

Danh sách sau có Các công ty Úc hoạt động trong cùng ngành, thép. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như MINERAL RESOURCES LIMITED hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như PEARL GULL IRON LIMITED, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BHPBHP GROUP LIMITED
218.375 B AUD43.09 AUD−0.25%5.756 M0.5719.892.17 AUD−51.28%5.45%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
FMGFORTESCUE LTD
71.393 B AUD23.20 AUD−0.94%4.533 M0.758.202.83 AUD−26.32%8.97%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
MINMINERAL RESOURCES LIMITED
12.129 B AUD62.37 AUD−1.17%656.425 K0.7231.641.97 AUD−51.82%1.44%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
CIACHAMPION IRON LIMITED
3.394 B AUD6.55 AUD+0.61%2.111 M1.2713.060.50 AUD+20.00%3.41%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
SGMSIMS LIMITED
2.021 B AUD10.49 AUD+0.19%323.963 K0.8914.180.74 AUD−64.88%3.34%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
BCIBCI MINERALS LIMITED
648.995 M AUD0.225 AUD−2.17%1.329 M2.7252.330.00 AUD−83.90%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
MGXMOUNT GIBSON IRON LIMITED
498.102 M AUD0.410 AUD−1.20%1.417 M1.243.620.11 AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
GRRGRANGE RESOURCES LIMITED.
381.922 M AUD0.330 AUD+1.54%1.885 M0.812.550.13 AUD−53.45%6.06%Khoáng sản phi năng lượng
A11ATLANTIC LITHIUM LIMITED
280.203 M AUD0.430 AUD−1.15%37.706 K0.60−0.02 AUD+28.99%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
BBISBISALLOY STEEL GROUP LIMITED
193.127 M AUD4.05 AUD+1.00%96.386 K0.6913.780.29 AUD+5.27%4.32%Khoáng sản phi năng lượng
RRHKRED HAWK MINING LIMITED
175.904 M AUD0.870 AUD+1.16%2.746 K0.17−0.04 AUD−98.11%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
MM4MMACRO METALS LIMITED
111.584 M AUD0.031 AUD+6.90%6.274 M0.63−0.00 AUD+69.70%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
GGENGENMIN LIMITED
82.228 M AUD0.120 AUD−4.00%108.631 K0.32−0.04 AUD−228.57%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
IIRDIRON ROAD LIMITED
69.066 M AUD0.083 AUD+3.75%111.227 K2.09−0.00 AUD+83.33%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
EMHEUROPEAN METALS HOLDINGS LIMITED
68.457 M AUD0.330 AUD−2.94%13.4 K0.36−0.02 AUD+18.54%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
NMTNEOMETALS LTD
62.281 M AUD0.100 AUD−4.76%519.385 K0.69−0.08 AUD−240.37%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
EEQNEQUINOX RESOURCES LIMITED.
49.4 M AUD0.400 AUD+9.59%1.643 M2.42−0.02 AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
GGWRGWR GROUP LIMITED
29.231 M AUD0.091 AUD−3.19%40.73 K0.46−0.05 AUD−648.44%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
HHIOHAWSONS IRON LTD
28.25 M AUD0.028 AUD−3.45%1.682 M1.17−0.01 AUD−11.25%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
EQXEQUATORIAL RESOURCES LIMITED
18.402 M AUD0.140 AUD−3.45%110 K0.69−0.03 AUD+82.29%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CUFCUFE LTD
17.356 M AUD0.013 AUD0.00%809.339 K0.22−0.01 AUD−529.41%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BBM8BATTERY AGE MINERALS LTD
16.767 M AUD0.180 AUD+2.86%500.893 K1.96−0.06 AUD−178.73%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AONAPOLLO MINERALS LIMITED
14.623 M AUD0.021 AUD−4.55%217.201 K0.24−0.01 AUD−51.35%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
GGTIGRATIFII LIMITED
12.292 M AUD0.007 AUD0.00%2.26 M1.10−0.00 AUD+39.29%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
SSRKSTRIKE RESOURCES LIMITED
10.783 M AUD0.038 AUD0.00%160.149 K0.58−0.01 AUD−491.30%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
PPFEPANTERA MINERALS LIMITED
10.727 M AUD0.040 AUD−11.11%120.712 K0.41−0.02 AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
EFEEASTERN RESOURCES LIMITED
8.073 M AUD0.006 AUD0.00%400 K0.53−0.00 AUD+77.14%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
JJNOJUNO MINERALS LIMITED
7.824 M AUD0.043 AUD−8.51%109.241 K0.40−0.07 AUD−386.49%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
PPLGPEARL GULL IRON LIMITED
4.704 M AUD0.023 AUD+21.05%6.018 M60.99−0.01 AUD+91.77%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CCTNCATALINA RESOURCES LTD
3.715 M AUD0.003 AUD0.00%499.909 K1.17−0.00 AUD−50.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
HHARHARANGA RESOURCES LIMITED.
3.097 M AUD0.087 AUD+1.16%86.895 K1.08−0.05 AUD−323.20%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
WYXWESTERN YILGARN NL
2.941 M AUD0.032 AUD0.00%214.611 K1.73−0.01 AUD+88.82%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AAHNATHENA RESOURCES LIMITED
2.676 M AUD0.002 AUD−33.33%2.333 M0.75−0.00 AUD+98.24%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
SSLZSULTAN RESOURCES LTD
1.976 M AUD0.010 AUD0.00%1.047 M2.42−0.01 AUD+41.28%0.00%Khoáng sản phi năng lượng