MMM

MCMILLAN SHAKESPEARE LIMITED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MMS nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của MCMILLAN SHAKESPEARE LIMITED

Tổng tài sản của MMS trong H1 24 là 1.20 B AUD, tăng 13.95% so với kỳ trướcH2 23. Và tổng nợ phải trả tăng 17.58% trong H1 24 tới 1.06 B AUD.

‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: AUD
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY