MMM

MAD PAWS HOLDINGS LIMITED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MPA nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu MAD PAWS HOLDINGS LIMITED

Doanh thu của MAD PAWS HOLDINGS LIMITED trong năm ngoái lên tới 24.59 M AUD, phần lớn trong số đó — 18.10 M AUD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Ecommerce and Subscription, năm trước mang lại 6.29 M AUD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nước Úc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại MAD PAWS HOLDINGS LIMITED 24.59 M AUD, và năm trước đó — 9.83 M AUD.

Theo nguồn
Theo quốc gia