Các công ty Úc tham gia một lĩnh vực: bán lẻ

Những Các công ty Úc sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, bán lẻ. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như WESFARMERS LIMITED, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như AUMAKE LIMITED. và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
WESWESFARMERS LIMITED
73.318 B AUD64.33 AUD−0.43%1.408 M0.8429.102.21 AUD+13.67%3.00%
Theo dõi
WOWWOOLWORTHS GROUP LIMITED
38.271 B AUD31.54 AUD+0.25%1.58 M0.80−0.00 AUD−100.35%3.34%
Theo dõi
COLCOLES GROUP LIMITED.
21.886 B AUD16.40 AUD+0.37%2.094 M0.8820.670.79 AUD+6.58%4.04%
Theo dõi
EDVENDEAVOUR GROUP LIMITED
8.954 B AUD4.99 AUD−0.20%3.375 M0.7617.310.29 AUD+5.99%4.36%
Mua
JBHJB HI-FI LIMITED
6.344 B AUD57.60 AUD−0.72%295.846 K0.8413.794.18 AUD+1.23%4.71%
Theo dõi
HVNHARVEY NORMAN HOLDINGS LIMITED
5.495 B AUD4.41 AUD0.00%1.045 M0.5914.730.30 AUD−53.93%4.99%
Theo dõi
PMVPREMIER INVESTMENTS LIMITED
4.704 B AUD29.47 AUD−0.10%97.095 K0.4917.291.70 AUD+10.07%3.86%
Mua
LOVLOVISA HOLDINGS LIMITED
3.609 B AUD32.65 AUD−0.76%93.79 K0.5448.700.67 AUD+75.08%2.46%
Mua
APEEAGERS AUTOMOTIVE LIMITED
2.721 B AUD10.44 AUD−0.76%828.237 K0.619.511.10 AUD−11.28%7.03%
Mua
DDRDICKER DATA LIMITED
1.659 B AUD9.10 AUD−1.09%173.375 K0.3119.960.46 AUD+7.09%4.89%
Theo dõi
NNCKNICK SCALI LIMITED
1.178 B AUD13.89 AUD−0.43%272.812 K0.8613.471.03 AUD+8.24%5.02%
Sức mua mạnh
TPWTEMPLE & WEBSTER GROUP LTD
1.167 B AUD10.06 AUD+2.34%431.769 K1.14147.720.07 AUD−1.73%0.00%
Mua
CTTCETTIRE LIMITED
998.844 M AUD2.43 AUD−7.25%3.292 M0.9045.170.05 AUD0.00%
Mua
BGPBRISCOE GROUP AUSTRALASIA LIMITED
887.237 M AUD4.25 AUD0.00%30.0112.090.35 AUD−4.22%7.92%
Theo dõi
MMYRMYER HOLDINGS LIMITED
551.177 M AUD0.660 AUD−0.75%683.549 K0.4312.130.05 AUD+26.22%6.02%
Theo dõi
KGNKOGAN.COM LTD
465.177 M AUD4.59 AUD−0.65%281.317 K0.5378.730.06 AUD1.62%
Theo dõi
AASGAUTOSPORTS GROUP LIMITED.
450.24 M AUD2.18 AUD−2.68%363.95 K1.716.670.33 AUD+44.30%8.48%
Sức mua mạnh
UUNIUNIVERSAL STORE HOLDINGS LIMITED
383.604 M AUD4.90 AUD−2.00%60.03 K0.5114.130.35 AUD+15.22%4.90%
Mua
PPWRPETER WARREN AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED
368.093 M AUD1.870 AUD−12.62%1.284 M10.146.790.28 AUD+14.42%9.11%
Sức mua mạnh
AADHADAIRS LIMITED
306.568 M AUD1.775 AUD+1.14%256.158 K0.529.140.19 AUD−8.31%2.85%
Theo dõi
SSTPSTEP ONE CLOTHING LIMITED
235.382 M AUD1.370 AUD+7.87%131.395 K0.5324.510.06 AUD7.09%
Sức mua mạnh
BBBNBABY BUNTING GROUP LIMITED
190.218 M AUD1.385 AUD−1.77%188.924 K0.4119.730.07 AUD−46.82%4.68%
Mua
MHJMICHAEL HILL INTERNATIONAL LIMITED
184.619 M AUD0.465 AUD−3.12%700.656 K1.8314.010.03 AUD−69.93%10.94%
Mua
SSSGSHAVER SHOP GROUP LIMITED
146.734 M AUD1.135 AUD+1.34%139.222 K1.399.510.12 AUD−5.46%9.11%
Theo dõi
TTRSTHE REJECT SHOP LIMITED
132.059 M AUD3.38 AUD−1.46%215.747 K2.8815.940.21 AUD+27.79%4.81%
Sức mua mạnh
CCCVCASH CONVERTERS INTERNATIONAL
125.509 M AUD0.205 AUD+2.50%282.015 K0.746.950.03 AUD+118.52%10.00%
Sức mua mạnh
ATGARTICORE GROUP LIMITED
120.964 M AUD0.430 AUD0.00%142.163 K0.69−0.07 AUD−80.46%0.00%
Mua
JJYCJOYCE CORPORATION LTD
113.752 M AUD3.77 AUD−5.51%8.096 K0.7712.010.31 AUD+36.17%7.14%
Sức mua mạnh
MMTOMOTORCYCLE HOLDINGS LIMITED
101.115 M AUD1.380 AUD+0.73%13.727 K0.574.440.31 AUD−18.57%10.95%
Mua
ABYADORE BEAUTY GROUP LIMITED
100.065 M AUD1.085 AUD+1.88%7.867 K0.65204.720.01 AUD+89.29%0.00%
Theo dõi
CCXCITY CHIC COLLECTIVE LIMITED
69.415 M AUD0.300 AUD+3.45%512.064 K0.42−0.41 AUD−560.82%0.00%
Mua
DDSKDUSK GROUP LIMITED
44.833 M AUD0.710 AUD−1.39%84.525 K0.857.160.10 AUD−68.47%7.64%
Theo dõi
MMPAMAD PAWS HOLDINGS LIMITED
35.266 M AUD0.080 AUD−8.05%414.314 K3.18−0.02 AUD+65.68%0.00%
MMOZMOSAIC BRANDS LIMITED
20.528 M AUD0.110 AUD−4.35%31.777 K0.74−0.14 AUD−448.11%0.00%
Theo dõi
BKGBOOKTOPIA GROUP LIMITED
12.779 M AUD0.058 AUD+3.57%82.686 K1.19−0.26 AUD−3493.59%0.00%
BBMHBAUMART HOLDINGS LIMITED
12.303 M AUD0.085 AUD0.00%100.00−0.01 AUD−130.00%0.00%
AAUKAUMAKE LIMITED.
4.786 M AUD0.003 AUD+50.00%1.539 M0.60−0.00 AUD+92.88%0.00%
IINLINNLANZ LIMITED
3.133 M AUD0.010 AUD0.00%82.243 K23.16−0.00 AUD+58.14%0.00%