PLENTI GROUP LIMITED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PLT nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu PLENTI GROUP LIMITED

Doanh thu của PLENTI GROUP LIMITED trong năm ngoái lên tới 143.46 M AUD, phần lớn trong số đó — 143.46 M AUD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Financial Services, năm trước mang lại 88.51 M AUD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nước Úc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại PLENTI GROUP LIMITED 143.46 M AUD, và năm trước đó — 88.51 M AUD.

Theo nguồn
Theo quốc gia