AKRITAS S.A. (CR)

AKRIT ATHEX
AKRIT
AKRITAS S.A. (CR) ATHEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

AKRIT fundamentals

Tóm tắt tài chính của AKRITAS S.A. (CR) với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của AKRIT là 6.5M EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu