ALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY S.AALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY S.AALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY S.A

ALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY S.A

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Quay lại

Doanh thu hàng tồn kho của ALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY S.A.

Dữ liệu năm
‪0.00‬
Kỳ hạn
Giá trị
Thay đổi
% Thay đổi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dữ liệu quý
‪0.00‬
Kỳ hạn
Giá trị
Thay đổi
% Thay đổi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-