JUMBO S.A. (CR)JUMBO S.A. (CR)JUMBO S.A. (CR)

JUMBO S.A. (CR)

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BELA nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu JUMBO S.A. (CR)

Doanh thu của JUMBO S.A. (CR) trong năm ngoái lên tới 1.08 B EUR, phần lớn trong số đó — 417.46 M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Home Products, năm trước mang lại 355.26 M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hy Lạp — năm ngoái quốc gia này đã mang lại JUMBO S.A. (CR) 623.47 M EUR, và năm trước đó — 546.18 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia