GR. SARANTIS S.A. (CR)

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SAR nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu GR. SARANTIS S.A. (CR)

Doanh thu của GR. SARANTIS S.A. (CR) trong năm ngoái lên tới 445.10 M EUR, phần lớn trong số đó — 193.75 M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Mass Market Cosmetics, năm trước mang lại 176.31 M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hy Lạp — năm ngoái quốc gia này đã mang lại GR. SARANTIS S.A. (CR) 148.24 M EUR, và năm trước đó — 142.78 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia