AUSTRALIAN DOLLAR / DOMINICAN PESO
AUDDOP IDC

AUDDOP
AUSTRALIAN DOLLAR / DOMINICAN PESO IDC
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày