AXS / TetherUS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch AXS / TetherUS

Các thị trường nơi mà AXS / TetherUS được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử AXS / TetherUS trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaAXSUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
AXSUSDTAXS / TetherUSBINANCE6.66−1.91%29.412M−27.67%6.836.64291.116K
Mua
AXSUSDTAxie Infinity / Tether USWHITEBIT6.6486−1.53%7.222M−29.40%6.80876.6197170.628K
Mua
AXSUSDTAxie Infinity/TetherOKX6.655−1.87%5.495M−11.14%6.8306.64463.303K
Mua
AXSUSDTAXIE INFINITY/TETHERUSBITRUE6.6648−0.73%842.832K−30.89%6.87526.644738.242K
Mua
AXSUSDTAxie Infinity / TetherKUCOIN6.681−1.68%708.717K−23.05%6.8356.6496.31K
Mua
AXSUSDTAxie Infinity / Tether OmniHITBTC6.65610−1.85%599.3K−17.36%6.824226.6468216.082K
Mua
AXSUSDTAXSUSDT SPOTBITGET6.6563−1.87%552.676K−35.43%6.83226.64409.48K
Mua
AXSUSDTAXSUSDT SPOTBYBIT6.6787−1.66%487.749K−15.27%6.84266.65124.879K
Mua
AXSUSDTAxie Infinity/TetherGATEIO6.650−1.98%485.423K−54.95%6.8276.62914.798K
Mua
AXSUSDTAXS / USDT Spot Trading PairPHEMEX6.68−1.33%445.353K−49.13%6.826.627.079K
Mua
AXSUSDTAxie Infinity / USDTMEXC6.666−1.57%256.862K−21.42%6.8186.6443.328K
Mua
AXSUSDTAXIE INFINITY / TETHERCOINEX6.6368−1.94%36.292K−24.85%6.81056.6251279
Mua
AXSUSDTAxie Infinity / TetherCOINBASE6.65−2.06%7.51K−71.07%6.826.6549
Mua
AXSUSDTAXS / TetherUSBINANCEUS6.750.00%4.096K−64.05%6.956.75159
Mua
AXSUSDTAxie Infinity Shards / TetherBITTREX6.68700000−2.15%355−57.36%6.687000004.6690000021
Mua
AXSUSDTAxie Infinity Shard / Tether USDPOLONIEX6.87+0.15%306−61.37%6.896.4045
Mua
AXSUSDTAXIE INFINITY / TETHERWOONETWORK6.6600−1.80%6.83006.6430183.907K
Mua