Baby Doge Coin/Tether

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Baby Doge Coin/Tether Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà Baby Doge Coin/Tether được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử Baby Doge Coin/Tether trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaBABYDOGEUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng tính bằng USD trong 24h
% Khối lượng thay đổi 24h
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
BABYDOGEUSDTBaby Doge Coin / TetherMEXC0.0000e-917.74%5.422M813.09%0.0000e-90.0000e-91293.948T
Mua
BABYDOGEUSDTBaby Doge Coin/TetherOKX0.000e-91.09%4.496M712.70%0.000e-90.000e-9377.737T
Sức mua mạnh
BABYDOGEUSDTBaby Doge Coin/TetherGATEIO0.0000e-9−1.49%3.098M1107.49%0.0000e-90.0000e-9220.071T
Sức mua mạnh
BABYDOGEUSDTBABYDOGEUSDT SPOTBITGET0.000e-92.44%1.503M90.92%0.000e-90.000e-9129.599T
Mua
BABYDOGEUSDTBABY DOGE COIN / TETHERCOINEX0.000e-9−0.41%1.243M902.43%0.000e-90.000e-941.953T
Sức mua mạnh
BABYDOGEUSDTBABYDOGE / Tether USDHUOBI0.000e-915.99%616.95K735.81%0.000e-90.000e-9118.61T
Mua
BABYDOGEUSDTBaby Doge Coin / Tether USDPOLONIEX0.000e-9−3.61%7.162K814.95%0.000e-90.000e-9707.89B
Mua