BAL / TetherUS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch BAL / TetherUS

Các thị trường nơi mà BAL / TetherUS được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử BAL / TetherUS trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaBALUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
BALUSDTBAL / TetherUSBINANCE3.730+1.72%1.27M+27.48%3.7473.640105.355K
Mua
BALUSDTBalancer/TetherOKX3.730+1.66%110.943K+51.00%3.7403.63916.632K
Theo dõi
BALUSDTBALUSDT SPOTBITGET3.7261+1.53%95.538K+42.51%3.74783.63639.289K
Mua
BALUSDTBalancer / Tether USWHITEBIT3.7073+1.85%50.328K−16.99%3.72843.61192.428K
Theo dõi
BALUSDTbalancer / USDTMEXC3.728008+1.72%30.61K−2.77%3.7420123.6459361.989K
Theo dõi
BALUSDTBalancer/TetherGATEIO3.724+1.58%27.246K+14.83%3.7413.6461.957K
Mua
BALUSDTBalancer / TetherKUCOIN3.724+2.14%10.279K−15.69%3.7453.642419
Theo dõi
BALUSDTBALANCER / TETHERCOINEX3.7181+1.99%4.234K−1.13%3.73573.6393264
Mua
BALUSDTBalancer / TetherBITTREX3.63800000+0.06%274+15.21%3.639000003.6380000067
Theo dõi
BALUSDTBalancer / Tether USDPOLONIEX3.328−15.81%97+80.26%3.3283.32813
Bán Mạnh
BALUSDTBAL / TetherUSBINANCEUS3.720−1.20%18+13.43%3.7473.5702
Theo dõi
BALUSDTBalancer / Tether OmniHITBTC3.7209−3.22%00.00%3.72093.72090
Theo dõi