BAND / TetherUS PERPETUAL CONTRACT

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch BAND / TetherUS PERPETUAL CONTRACT

Nhận tỷ giá tiền điện tử BAND / TetherUS PERPETUAL CONTRACT trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaBANDUSDT.P dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
BANDUSDT.PBAND / TetherUS PERPETUAL CONTRACTBINANCE1.3977−3.18%9.466 M−35.79%1.46491.37304.136 M
Bán
BANDUSDT.PBANDUSDT Perpetual Swap ContractOKX1.398−3.12%3.428 M−48.21%1.4651.3732.065 M
Bán
BANDUSDT.PBAND-USDT PERPETUAL SWAP CONTRACT1.399−3.18%2.138 M−40.75%1.4661.3741.167 M
Bán
BANDUSDT.PBANDUSDT Perpetual ContractBYBIT1.398−3.12%1.292 M−41.50%1.4651.374617.493 K
Bán
BANDUSDT.PBANDUSDT Perpetual Contract1.398−3.12%460.987 K−45.26%1.4651.374209.361 K
Bán
BANDUSDT.PBANDUSDTPERP PERPETUAL MIX CONTRACTBITGET1.3976−3.19%421.095 K−47.54%1.46491.3744178.657 K
Bán
BANDUSDT.PBAND USDT PERPETUAL1.3977−3.19%41.817 K−16.90%1.46451.372819.486 K
Bán
BANDUSDT.PBAND PROTOCOL/TETHER USD PERPETUAL CONTRACT1.3973−3.22%01.46461.373812.045 M
Bán
BANDUSDT.PBAND / Tether PERPETUAL FUTURESMEXC1.3979−3.16%1.46451.37322.205 M
Bán
BANDUSDT.PBAND Linear Perpetual Futures ContractPHEMEX1.3983−3.15%1.46501.3750414.937 K
Bán