Bitcoin Cash / TetherUS PERPETUAL CONTRACT

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch Bitcoin Cash / TetherUS PERPETUAL CONTRACT

Nhận tỷ giá tiền điện tử Bitcoin Cash / TetherUS PERPETUAL CONTRACT trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaBCHUSDT.P dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
BCHUSDT.PBitcoin Cash / TetherUS PERPETUAL CONTRACTBINANCE472.66 USDT−3.43%221.388 M+151.52%489.36 USDT460.80 USDT281.318 K
Bán
BCHUSDT.PBITCOIN CASH/USD TETHER PERPETUAL SWAP CONTRACT472.0 USDT−3.40%158.186 M+204.89%488.8 USDT460.1 USDT95.179 M
Bán
BCHUSDT.PBCHUSDT Perpetual Swap ContractOKX473.0 USDT−3.41%103.605 M+195.49%489.7 USDT461.1 USDT64.457 M
Bán
BCHUSDT.PBCHUSDT Perpetual ContractBYBIT472.55 USDT−3.45%62.849 M+271.69%489.45 USDT460.75 USDT90.762 K
Bán
BCHUSDT.PBCHUSDT Perpetual Contract472.55 USDT−3.45%27.393 M+304.75%489.45 USDT460.75 USDT37.875 K
Bán
BCHUSDT.PBCHUSDTPERP PERPETUAL MIX CONTRACTBITGET473.00 USDT−3.45%19.587 M+232.90%490.02 USDT460.87 USDT25.334 K
Bán
BCHUSDT.PBitcoin Cash Node perpetual contractWHITEBIT472.47 USDT−3.46%6.26 M+50.45%489.40 USDT460.75 USDT6.902 K
Bán
BCHUSDT.PBCH USDT PERPETUAL472.74 USDT−3.38%1.323 M+192.79%489.25 USDT461.07 USDT1.305 K
Theo dõi
BCHUSDT.PBITCOIN CASH/TETHER USD PERPETUAL CONTRACT472.62 USDT−3.43%0489.34 USDT460.85 USDT10.836 M
Bán
BCHUSDT.PBCH Perpetual LinearSwap ContractHTX472.51 USDT−5.65%501.71 USDT460.92 USDT668.004 K
Bán
BCHUSDT.PBitcoin Cash Perpetual futures, quoted,settled & margined in TetherDELTA473.12 USDT−3.39%489.62 USDT461.09 USDT11.405 K
Theo dõi
BCHUSDT.PBCH/USDT Perpetual ContractBINGX472.30 USDT−3.44%489.11 USDT460.70 USDT3.804 M
Bán
BCHUSDT.PBCH Linear Perpetual Futures ContractPHEMEX472.24 USDT−3.50%489.25 USDT460.75 USDT5.322 K
Theo dõi
BCHUSDT.PBCH / Tether PERPETUAL FUTURESMEXC472.66 USDT−3.42%489.36 USDT460.85 USDT4.103 M
Bán