NgocHaiPearlie

BRENT OIL 17/02 - Dầu đang hình thành mẫu hình VDV

Giá xuống
TVC:UKOIL   CFDs Dầu thô Brent

Trên đồ thị phân tích kỹ thuật hiện tại giá Dầu đã hướng về đường neckline của xu hướng giảm mô hình VDV, nhiều khả năng vùng hỗ trợ này sẽ không phải là mức hỗ trợ mạnh mà giá vẫn đang chờ một động lực để phá vỡ mức giá này hướng về vùng 80$/thùng
Kịch bản hiện tại cho giá dầu cá nhân tôi cho rằng có thể sẽ giảm về lại 82.79$/thùng và điều chỉnh tăng nhẹ lên ngưỡng kháng cự 84$/thùng để tiếp diễn xu hướng giảm.

Website chia sẻ Kiến thức, kinh nghiệm & Nhận định thị trường Vàng, Phái sinh Hàng hóa hàng ngày
Update realtime: t.me/iasignalstrading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.