OXIQUIM SAOXIQUIM SAOXIQUIM SA

OXIQUIM SA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

OXIQUIM nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu OXIQUIM SA

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Chile — năm ngoái quốc gia này đã mang lại OXIQUIM SA 214.65 B CLP, và năm trước đó — 264.70 B CLP.

Theo nguồn
Theo quốc gia