Giá trị vốn hóa lớn Các công ty Chile có giá trị vốn hóa lớn

Các công ty của Chile sau có giá trị cao nhất trên thị trường. Đây là những công ty nổi tiếng, có uy tín và dẫn đầu ngành. Hãy tìm các công ty được sắp xếp theo giá trị vốn hóa thị trường và kiểm tra số liệu thống kê để biết lý do tại sao các công ty lại hoạt động tốt như vậy.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SQM_ASOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE
11.994 T CLP41998.000 CLP−1.29%2.134 K2.077.215824.39 CLP−51.63%9.89%Công nghiệp Chế biến
Mua
CHILEBANCO DE CHILE
10.569 T CLP104.630 CLP−0.02%22.586 M0.278.5012.31 CLP7.72%Tài chính
Theo dõi
ENELAMENEL AMERICAS SA
9.816 T CLP91.500 CLP+1.69%25.25 M0.5013.666.70 CLP1.10%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
COPECEMPRESAS COPEC SA
9.082 T CLP6986.800 CLP+0.03%277.974 K0.4930.77227.07 CLP−76.46%3.78%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
BSANTANDERBANCO SANTANDER-CHILE
8.197 T CLP43.500 CLP+0.93%628.615 M3.7114.153.07 CLP5.92%Tài chính
Theo dõi
LTMLATAM AIRLINES GROUP SA
7.525 T CLP12.450 CLP+0.40%4.141 B2.9415.490.80 CLP−95.77%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
FALABELLAFALABELLA SA
6.224 T CLP2481.000 CLP0.00%434.022 K0.21114.3621.70 CLP−39.65%3.51%Bán Lẻ
Theo dõi
BCIBANCO DE CREDITO E INVERSIONES
5.902 T CLP27000.000 CLP+0.75%44.191 K0.407.873432.35 CLP4.85%Tài chính
Theo dõi
QUINENCOQUINENCO SA
5.462 T CLP3285.000 CLP−0.45%252.614 K1.106.49506.37 CLP−76.18%19.42%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
CMPCEMPRESAS CMPC SA
4.74 T CLP1896.000 CLP+1.12%793.988 K0.4112.26154.63 CLP−56.10%5.86%Công nghiệp Chế biến
Mua
CENCOSUDCENCOSUD SA
4.653 T CLP1645.100 CLP+1.49%2.704 M0.6421.1977.62 CLP−34.97%3.77%Bán Lẻ
Theo dõi
ENELCHILEENEL CHILE SA
3.904 T CLP56.440 CLP+1.42%28.136 M0.476.169.16 CLP−49.41%10.11%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
SCOTIABKCLSCOTIABANK CHILE
3.618 T CLP295.500 CLP0.00%1000.158.8733.32 CLP3.38%Tài chính
VAPORESCOMPANIA SUD AMERICANA DE VAPORES
3.592 T CLP69.990 CLP+0.13%35.978 M0.6117.264.05 CLP−95.72%36.99%Vận chuyển
Mua
ANTARCHILEANTARCHILE SA
3.481 T CLP7628.200 CLP0.00%710.0117.49436.21 CLP−74.91%9.80%Tài chính
Sức mua mạnh
ENELGXCHENEL GENERACION CHILE S.A.
2.719 T CLP331.460 CLP+0.29%24.829 K0.115.3861.66 CLP−15.36%7.19%Công ty dịch vụ công cộng
MALLPLAZAPLAZA SA
2.623 T CLP1338.500 CLP−2.56%121.846 K0.297.71173.52 CLP+411.85%1.71%Tài chính
Mua
CENCOSHOPPCENCOSUD SHOPPING SA
2.471 T CLP1448.500 CLP+0.82%252.14 K0.3113.20109.73 CLP+2.95%6.56%Tài chính
Mua
ITAUCLBANCO ITAU CHILE
2.228 T CLP10300.000 CLP+1.28%146.919 K0.636.271641.93 CLP5.84%Tài chính
Sức mua mạnh
COLBUNCOLBUN S.A.
2.171 T CLP123.800 CLP+2.40%4.529 M0.246.6418.65 CLP+24.12%11.88%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
CCUCOMPANIA CERVECERIAS UNIDAS SA
2.117 T CLP5730.000 CLP+0.17%610.059 K1.5220.04285.93 CLP−10.59%1.94%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
MINERAMINERA VALPARAISO
1.941 T CLP15528.000 CLP0.00%220.027.022212.11 CLP−24.24%10.91%Công ty dịch vụ công cộng
ENAEXENAEX SA
1.661 T CLP13503.000 CLP0.00%90.0112.801055.11 CLP−6.53%4.55%Công nghiệp Chế biến
NORTEGRANNORTE GRANDE SA
1.631 T CLP9.273 CLP0.00%3.372 K0.004.881.90 CLP−49.48%17.15%Tài chính
Sức mua mạnh
AGUAS_AAGUAS ANDINAS S.A.
1.613 T CLP273.500 CLP+3.20%1.997 M0.3812.5521.80 CLP+56.47%5.39%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
CALICHERAAPAMPA CALICHERA SOCIEDAD DE INVERSI
1.598 T CLP620.430 CLP0.00%1230.124.81129.04 CLP−48.44%23.12%Tài chính
BICECORPBICECORP SA
1.523 T CLP17900.000 CLP0.00%5641.685.10%Tài chính
PEHUENCHEELECTRICA PEHUENCHE SA
1.47 T CLP2400.000 CLP0.00%1.471 K1.418.17293.71 CLP−3.44%11.05%Công ty dịch vụ công cộng
ORO_BLANCOSOCIEDAD INVERSIONES ORO BLANCO SA
1.456 T CLP6.849 CLP−0.36%2.321 M0.195.051.36 CLP−48.80%3.00%Tài chính
Sức mua mạnh
SKSIGDO KOPPERS S.A.
1.319 T CLP1230.200 CLP0.00%1000.0013.8289.03 CLP−49.57%5.57%Công nghiệp Chế biến
PARAUCOPARQUE ARAUCO SA
1.261 T CLP1392.200 CLP−0.55%379.766 K0.3711.22124.04 CLP+11.20%2.51%Tài chính
Mua
SECURITYGROUP SECURITY SA
1.143 T CLP282.800 CLP+0.50%274.517 K0.495.7449.31 CLP+51.19%6.72%Tài chính
SMSAAMSOCIEDAD MATRIZ SAAM SA
1.12 T CLP115.000 CLP0.00%2.985 M1.542.6343.78 CLP+961.62%13.35%Vận chuyển
Mua
PROVIDAA.F.P PROVIDA
1.049 T CLP3197.900 CLP−0.07%20.108 K6.1011.88%Tài chính
ENTELEMP NACIONAL TELECOMUNICACIONES SA
1.036 T CLP3430.000 CLP−2.08%176.651 K0.7111.65294.30 CLP−80.54%5.66%Truyền thông
Theo dõi
CAPCAP SA
1.031 T CLP6900.000 CLP+0.38%131.849 K0.50109.7662.86 CLP−94.84%9.75%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
SMUSMU SA
954.784 B CLP165.400 CLP0.00%5.837 M0.8210.7415.41 CLP−32.73%6.57%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
CONCHATOROVINA CONCHA Y TORO
893.032 B CLP1200.000 CLP+1.69%496.494 K0.5520.5658.36 CLP−50.53%3.56%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
HABITATAFP HABITAT SA (CHILE)
889.11 B CLP889.110 CLP−0.57%44.961 K0.946.76131.60 CLP+20.90%12.15%Tài chính
AESANDESAES ANDES S.A
840.508 B CLP81.000 CLP0.00%3.5 K0.18−13.52 CLP−157.51%26.34%Công ty dịch vụ công cộng
ECLENGIE ENERGIA CHILE SA
826.848 B CLP785.000 CLP−1.24%643.167 K0.79−353.54 CLP−5.56%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
ILCINVERSIONES LA CONSTRUCCION SA
810 B CLP8100.000 CLP+2.53%8.698 K0.294.441826.18 CLP+24.62%8.02%Tài chính
AFPCAPITALADMINISTRADORA DE FONDO DE PEN CAP
780.942 B CLP250.000 CLP0.00%1740.040.00%Tài chính
PASURPASUR FORESTAL CONSTR Y COMERCIAL
737.625 B CLP5901.000 CLP0.00%2180.116.66886.29 CLP−50.29%15.49%Khoáng sản phi năng lượng
IAMINVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS
720 B CLP720.000 CLP+0.11%596.387 K0.5811.0365.28 CLP+57.98%6.01%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
BANVIDABANVIDA SA
664.875 B CLP415.530 CLP−0.99%44.022 K0.696.0968.22 CLP−0.86%8.79%Tài chính
POTASIOS_APOTASIOS DE CHILE SA
634.177 B CLP260.000 CLP−8.77%200.004.5157.65 CLP−52.38%19.87%Tài chính
CUPRUMAFP CUPRUM SA
626.509 B CLP49.060 CLP0.00%53.502 K0.2813.25%Tài chính
CGECOMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA
575.953 B CLP285.140 CLP0.00%540.0147.645.99 CLP−68.54%2.00%Công ty dịch vụ công cộng
ENELDXCHENEL DISTRIBUCION CHILE SA
563.864 B CLP490.000 CLP0.00%1.284 K0.8240.2712.17 CLP−15.99%1.01%Công ty dịch vụ công cộng
ESVAL_CESVAL S.A.
553.658 B CLP0.037 CLP0.00%10 M1.6519.470.00 CLP+216.67%0.48%Công ty dịch vụ công cộng
PUCOBRESOCIEDAD PUNTA DEL COBRE SA
542.806 B CLP4354.000 CLP0.00%7770.3221.08206.53 CLP−57.77%5.32%Khoáng sản phi năng lượng
NTGCLGASNATURGY CHILE GAS NATURAL S.A.
525.54 B CLP250.120 CLP0.00%2.976 K0.085.5644.95 CLP6.00%Công ty dịch vụ công cộng
NITRATOSNITRATOS DE CHILE SA
516.546 B CLP3.429 CLP+3.22%6.154 M0.413.950.87 CLP−52.68%25.25%Hỗn hợp
Sức mua mạnh
MOLYMETMOLIBDENOS Y METALES SA
498.88 B CLP3751.000 CLP0.00%1.6 K1.3526.39142.13 CLP−76.08%6.56%Sản xuất Chế tạo
ALMENDRALALMENDRAL SA
432.602 B CLP24.010 CLP0.00%7.473 K0.018.932.69 CLP−80.08%42.90%Truyền thông
Theo dõi
LIPIGASEMPRESAS LIPIGAS SA
421.577 B CLP3711.900 CLP0.00%2630.1311.10334.55 CLP−3.11%6.22%Công ty dịch vụ công cộng
FORUSFORUS S.A.
406.908 B CLP1574.300 CLP−0.99%5.998 K0.0814.10111.66 CLP−8.50%4.09%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
RIPLEYRIPLEY CORP SA
404.015 B CLP208.680 CLP+0.15%218.961 K0.10−26.23 CLP−343.81%0.00%Bán Lẻ
Mua
CAROZZICAROZZI SA
391.475 B CLP1755.000 CLP0.00%90.014.72371.68 CLP+26.23%5.07%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SONDASONDA S.A.
361.489 B CLP415.000 CLP+1.62%2.918 M3.359.4843.80 CLP+7.46%5.47%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
PLANVITALAFP PLANVITAL SA
341.023 B CLP167.440 CLP0.00%4.895 K0.158.0520.80 CLP+119.84%3.68%Tài chính
MULTI_XMULTIEXPORT FOODS
338.828 B CLP240.190 CLP0.00%12.874 K0.03−1.55 CLP−105.91%2.57%Dịch vụ Phân phối
BLUMARBLUMAR SA
333.094 B CLP205.870 CLP0.00%11.068 K0.8937.415.50 CLP−83.71%2.97%Công nghiệp Chế biến
INVERCAPINVERCAP SA
325.02 B CLP2174.800 CLP+1.42%5.862 K0.40−14.08 CLP−103.32%12.02%Công ty dịch vụ công cộng
BESALCOBESALCO SA
322.749 B CLP560.160 CLP−3.37%40.128 K0.457.3176.60 CLP+8.94%3.95%Dịch vụ Công nghiệp
CTCTELEFONICA CHILE S.A.
307.266 B CLP250.000 CLP0.00%3460.05−7.69 CLP−102.32%5.20%Truyền thông
ELECMETALCIA ELECTRO METALURGICA
306.775 B CLP7004.000 CLP0.00%1461.126.481080.66 CLP+14.73%6.72%Công nghiệp Chế biến
SALFACORPSALFACORP SA
295.594 B CLP537.540 CLP+0.44%1.544 M1.136.9077.96 CLP−1.00%3.62%Tài chính
WATTSWATTS SA
245.653 B CLP779.440 CLP0.00%2.459 K0.1211.4568.08 CLP+105.80%2.57%Hàng tiêu dùng không lâu bền
NAVIERAGRUPO EMPRESAS NAVIERAS SA
241.568 B CLP34.960 CLP0.00%2 K0.119.533.67 CLP−46.57%5.73%Vận chuyển
NAVARINONAVARINO SA
229.26 B CLP1616.000 CLP0.00%2070.114.78337.78 CLP−61.53%9.73%Tài chính
VSPTVINA SAN PEDRO TARAPACA SA
220.952 B CLP5.528 CLP0.00%52.044 K0.5015.490.36 CLP−52.38%4.07%Hàng tiêu dùng không lâu bền
INDISAINSTITUTO DE DIAGNOSTICO SA
207.266 B CLP1470.700 CLP0.00%1.137 K0.031436.231.02 CLP−98.89%1.89%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
POLPAICOCEMENTO POLPALCO SA
205.199 B CLP8040.000 CLP0.00%3728.61−185.05 CLP−220.45%1.91%Khoáng sản phi năng lượng
SALMOCAMSALMONES CAMANCHACA SA
201.707 B CLP2718.600 CLP−3.44%3.278 K0.03−75.80 CLP−114.15%4.84%Công nghiệp Chế biến
GASCOEMPRESAS GASCO SA
201.415 B CLP1198.900 CLP0.00%1.154 K0.2811.37105.41 CLP+36.38%3.75%Dịch vụ Phân phối
MARINSAMARITIMA DE INVERSIONES SA
188.69 B CLP67.030 CLP−0.00%5820.003.5818.73 CLP+6.37%24.38%Tài chính
CEMENTOSCEMENTOS BIO-BIO
185.483 B CLP702.000 CLP0.00%4.049 K1.228.1486.28 CLP+115.88%3.56%Khoáng sản phi năng lượng
ZOFRIZONA FRANCA DE IQUIQUE SA
183.119 B CLP830.210 CLP+0.60%9.703 K0.6910.3380.40 CLP+7.01%7.24%Tài chính
VOLCANCOMPANIA INDUSTRIAL EL VOLCAN S.A.
182.25 B CLP2430.000 CLP0.00%20.009.60253.12 CLP−42.95%5.51%Khoáng sản phi năng lượng
CRISTALESCRISTALERIAS DE CHILE SA
179.2 B CLP2800.000 CLP−0.55%3.456 K0.05−122.73 CLP−143.62%5.03%Hàng tiêu dùng không lâu bền
PAZPAZ CORP SA
175.097 B CLP617.910 CLP0.00%4.043 K0.029.0967.96 CLP−49.38%6.80%Tài chính
CAMANCHACACAMANCHACA SA
172.958 B CLP41.670 CLP0.00%31.185 K0.1260.000.69 CLP−91.25%4.88%Công nghiệp Chế biến
VENTANASPUERTO VENTANAS SA
167.2 B CLP139.000 CLP0.00%10.95 K1.568.8515.70 CLP+30.32%4.77%Vận chuyển
OXIQUIMOXIQUIM SA
162.025 B CLP6510.500 CLP0.00%4521.886.78960.19 CLP−17.77%10.18%Dịch vụ Phân phối
LAS_CONDESCLINICA LAS CONDES
146.485 B CLP17489.000 CLP0.00%2510.05−406.05 CLP−184.04%0.83%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
MASISAMASISA S.A.
145.578 B CLP19.460 CLP+1.88%2.145 M0.65−6.11 CLP+70.75%54.14%Khoáng sản phi năng lượng
TRICOTEMPRESAS TRICOT SA
128.909 B CLP300.690 CLP0.00%260.0012.0724.92 CLP−9.65%4.97%Bán Lẻ
IANSAEMPRESAS IANSA SA
119.238 B CLP29.930 CLP0.00%59.288 K0.1212.532.39 CLP+1793.19%2.27%Công nghiệp Chế biến
EISAECHEVERRIA IZQUIERDO SA
110.903 B CLP183.200 CLP0.00%2.66 K0.466.1829.63 CLP+56.43%5.17%Dịch vụ Công nghiệp
MELONMELON SA
100.603 B CLP0.360 CLP0.00%380 K0.95211.760.00 CLP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
SOCOVESASOCOVESA SA
99.237 B CLP81.080 CLP+1.12%285.167 K0.53−20.67 CLP−495.98%1.93%Tài chính
QUEMCHIQUEMCHI SA
95.175 B CLP780.000 CLP0.00%1.602 K1.362.10372.20 CLP+3.98%19.73%Hỗn hợp
SOQUICOMSOQUIMICH COMERCIAL SA
93.442 B CLP343.390 CLP−0.44%47.661 K0.1611.1130.92 CLP−31.61%12.02%Công nghiệp Chế biến
DUNCANFOXDUNCAN FOX
84.16 B CLP841.600 CLP0.00%2.093 K0.486.08138.52 CLP−47.07%6.74%Hàng tiêu dùng không lâu bền
EDELMAGELECTRICA DE MAGALLANES SA
66.715 B CLP5100.000 CLP0.00%1800.0712.09421.97 CLP−22.85%5.84%Công ty dịch vụ công cộng
MANQUEHUEINMOBILIARIA MANQUEHUE S.A.
66.361 B CLP112.180 CLP0.00%8.318 K0.0618.456.08 CLP−59.29%4.01%Tài chính
INGEVECINGEVEC SA
59.368 B CLP54.970 CLP−1.01%239.963 K0.505.699.66 CLP+3.66%5.08%Dịch vụ Công nghiệp
FFROWARDPORTUARIA CABO FROWARD SA
56.619 B CLP500.000 CLP0.00%2.425 K0.0512.2740.74 CLP−13.63%5.11%Vận chuyển