ASELSAN ASELS

ASELS BIST
ASELS
ASELSAN BIST
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ASELS Biểu đồ

Đánh giá của nhà phân tích

Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Công nghệ Điện tử
Công nghiệp: Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AS là một công ty điện tử quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ. Công ty cung cấp và thực hiện các hoạt động khác nhau bao gồm các dịch vụ chuẩn bị dự án, kỹ thuật, tư vấn, cung cấp dịch vụ, đào tạo, giao thầu, xây dựng, xuất bản, kinh doanh, vận hành và dịch vụ internet liên quan đến nhiều phần mềm, thiết bị, hệ thống, công cụ, vật liệu và nền tảng khác nhau trong lĩnh vực điện, điện tử, vi sóng, quang điện, hướng dẫn, máy tính, xử lý dữ liệu, mã hóa, bảo mật, cơ khí, hóa học và các chủ đề liên quan trong các ứng dụng quân đội, hải quân, không quân và các ứng dụng hàng không vũ trụ. Công ty hoạt động theo cơ cấu bộ phận sau: các Phó Chủ tịch các Bộ phận Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Hệ thống Thông minh và Tác chiến Điện tử và Radar, Công nghệ Hệ thống Quốc phòng, Bộ phận Vi điện tử, Hướng dẫn & Điện quang học, cũng như Hệ thống Giao thông, An ninh, Năng lượng và Tự động hóa.