CELEBI

BISTCLEBI
Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CLEBI nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của CELEBI với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của CLEBI là 12.361B TRY. EPS TTM của công ty là 44.44 TRY, tỷ suất cổ tức là 8.33% và P/E là 11.45.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬