EGE ENDUSTRIEGE ENDUSTRIEGE ENDUSTRI

EGE ENDUSTRI

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

EGEEN nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu EGE ENDUSTRI

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Thổ Nhĩ Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại EGE ENDUSTRI 3.91 B TRY, và năm trước đó — 2.25 B TRY.

Theo nguồn
Theo quốc gia