IHLAS HOLDING
IHLAS BIST

IHLAS
IHLAS HOLDING BIST
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

IHLAS Biểu đồ Chứng khoán

Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Hỗn hợp
Công nghiệp: Hỗn hợp
Ihlas Holding AS (Ihlas) là một công ty đầu tư của Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như truyền thông, xây dựng, sản xuất và tiếp thị, khai thác mỏ, y tế và du lịch, và giáo dục thông qua một số công ty con. Ihlas Media Holding điều hành các hoạt động truyền thông của Công ty, tham gia vào lĩnh vực phát thanh truyền hình, phát hành báo, tạp chí hàng ngày, cũng như điều hành một cơ quan thông tấn. Trong lĩnh vực xây dựng, Công ty tham gia xây dựng các khu nghỉ dưỡng và nhà ở, cũng như các công trình không phải dân dụng, chẳng hạn như văn phòng và trường học. Ihlas Pazarlama tiếp thị và phân phối các sản phẩm mang thương hiệu Ihlas thông qua một mạng lưới các điểm bán hàng. Bộ phận sản xuất của Ihlas bao gồm Ihlas Ev Aletleri, Tarsan, Bisan và Kristal Cola. Nhóm Giáo dục hoạt động ở các trường tiểu học và trung học. Nhóm Khai thác Mỏ hoạt động thông qua Ihlas Mining, có giấy phép thăm dò cho một số khu vực khai thác mỏ.

Tin tức