KORDSA TEKNIK TEKSTIL

KORDSBIST
KORDS
KORDSA TEKNIK TEKSTILBIST
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

KORDS nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của KORDSA TEKNIK TEKSTIL với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của KORDS là 14.59B TRY. EPS TTM của công ty là 7.07 TRY, tỷ suất cổ tức là 1.10% và P/E là 10.61.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu