KORDSA TEKNIK TEKSTILKORDSA TEKNIK TEKSTILKORDSA TEKNIK TEKSTIL

KORDSA TEKNIK TEKSTIL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

KORDS nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu KORDSA TEKNIK TEKSTIL

Doanh thu của KORDSA TEKNIK TEKSTIL trong năm ngoái lên tới 23.50 B TRY, phần lớn trong số đó — 18.12 B TRY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Industrial Yarn and Cord Cloth, năm trước mang lại 15.40 B TRY. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Europe, Middle East and Africa — năm ngoái quốc gia này đã mang lại KORDSA TEKNIK TEKSTIL 8.68 B TRY, và năm trước đó — 6.33 B TRY.

Theo nguồn
Theo quốc gia