OZAK GMYO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

OZKGY nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu OZAK GMYO

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Turkey — năm ngoái quốc gia này đã mang lại OZAK GMYO 3.34B TRY, và năm trước đó — 1.47B TRY.

Theo nguồn
Theo quốc gia